Perfekt

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Inwestor: Województwo Kujawsko Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Opis:

Projekt termomodernizacji budynku Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy

Termin realizacji: 08.2011