Perfekt

Kompostownia odpadów Remondis w Bydgoszczy

Kompostownia odpadów Remondis w Bydgoszczy

Inwestor: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

Opis:

Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie Remondis przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy. 

Termin realizacji: 09.2010