Perfekt

Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu

Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu

Inwestor: Komenda Powiatowa PSP, ul. Poznańska 133, 88-100 Inowrocław

Opis:

Przebudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla potrzeb Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Inowrocławiu. 

Termin realizacji: 03.2010