Perfekt

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

Inwestor: Województwo Kujawsko Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Opis:

Projekt termomodernizacji budynku Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Rajskiej 1 w Bydgoszczy

Termin realizacji: 08.2011