Perfekt

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Inwestor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Poznańska 133, Inowrocław

Opis:

Projekt budowy Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Poznańskiej 133 w Inowrocławiu

Termin realizacji: 2004