Perfekt

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Dąbrowskiego 4, Bydgoszcz

Opis:

Projekt modernizacji, przebudowy i budowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Pomorskiej 16 w Bydgoszczy

Termin realizacji: 2004