Perfekt

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Opis:

Projekt remontu i przebudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Sielanka 8a w Bydgoszczy

Termin realizacji: 2008