Perfekt

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

Inwestor: Województwo Kujawsko Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Opis:

Projekt termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej im. Generała S. Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy

Termin realizacji: 08.2011