Perfekt

Oddział PKO BP S.A. w Rypinie

Oddział PKO BP S.A. w Rypinie

Inwestor: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Plac Teatralny 4.

Opis:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy Oddziału Banku PKO BP S.A. w Rypinie

Termin realizacji: 2003