Perfekt

Urząd Celny w Toruniu

Urząd Celny w Toruniu

Inwestor: Główny Urząd Ceł, ul. Swiętokrzyska, Warszawa

Opis:

Projekt budowy siedziby Urzędu Celnego przy ul. Mazowieckiej 63/65 w Toruniu

Termin realizacji: 2001