Perfekt

Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz

Opis:

Projekt remontu, przebudowy i rewitalizacji zabytkowego budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy. 

Budynek wpisany do rejestru zabytków. 

Termin realizacji: 2007