Perfekt

Urząd Skarbowy w Mogilnie

Urząd Skarbowy w Mogilnie

Inwestor: Izba Skarbowa, ul.Dr E. Warmińskiego 18, Bydgoszcz

Opis:

Projekt budowy budynku Urzędu Skarbowego w Mogilnie

Termin realizacji: 1999