Perfekt

Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy

Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102, Bydgoszcz

Opis:

Projekt budowlany i wykonawczy budynku administracyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 14

Termin realizacji: 2008