Perfekt

ZUS w Bydgoszczy

ZUS w Bydgoszczy

Inwestor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy

Opis:

Projekt modernizacji budynku dla potrzeb Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. M. Konopnickiej

Termin realizacji: 2003