Perfekt

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Inwestor: Archiwum Państwowe, ul. Dworcowa 65, Bydgoszcz

Opis:

Projekt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali warsztatowej na pomieszczenia administracyjno-magazynowe z komorą do dezynfekcji akt dla Archiwum Państwowego przy ul. Wiślanej 27 w Bydgoszczy

Termin realizacji: 2006