Perfekt

Urząd Celny i Oddział Celny w Toruniu

Urząd Celny i Oddział Celny w Toruniu

Inwestor: Izba Celna, ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń

Opis:

Budowa i przebudowa Oddziału Celnego z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dla potrzeb Urzędu Celnego i Oddziału Celnego przy ul. Batorego 61 w Toruniu

Termin realizacji: 06.2009