Perfekt

Katolicka Szkoła Podstawowa w Bydgoszczy

Katolicka Szkoła Podstawowa w Bydgoszczy

Inwestor: Kuria Metropolitalna, ul. Kanclerza Jana Ławskiego 7, Gniezno

Opis:

Projekt budowy Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. Nowodworskiej 

w Bydgoszczy

Termin realizacji: 1999