Perfekt

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor: MTM-Projekt Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Opis:

Projekt Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy

Termin realizacji: 08.2009