Perfekt

Baza Transportu Samochodowego Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Bydgoszczy

Baza Transportu Samochodowego Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Bydgoszczy

Inwestor: Telewizja Polska S.A. w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy

Opis:

Projekt adaptacji istniejącego obiektu na potrzeby Bazy Transpotru Samochodowego dla Oddziału TVP S.A przy ul. Kujawskiej 7 w Bydgoszczy

Termin realizacji: 2001