Perfekt

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Opis:

Przebudowa pomieszczeń i systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy. 

Termin realizacji: 08.2010