Perfekt

Akademia Medyczna im. Rydygiera w Bydgoszczy- Wydział Farmacji

Akademia Medyczna im. Rydygiera w Bydgoszczy- Wydział Farmacji

Inwestor: Akademia Medyczna im. Rydygiera, ul. Jagiellońska 13, Bydgoszcz

Opis:

Projekt adaptacji budynku przy ul. Gimnazjalnej - Plac Wolności na potrzeby Wydziału Farmacji

Termin realizacji: 2002