Perfekt

NSA w Bydgoszczy

NSA w Bydgoszczy

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Opis:

Projekt adaptacji budynku wraz z rewitalizacją dla potrzeb NSA przy ul. Jana Kazimierza w Bydgoszczy

Termin realizacji: 2002