Perfekt

Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy

Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Opis:

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy

Termin realizacji: 2008