Perfekt

Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Opis:

Projekt przebudowy tarasu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Starym Rynku w Bydgoszczy

 

Termin realizacji: 2006