Perfekt

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy

Inwestor: Województwo Kujawsko Pomorskie z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Opis:

Termomodernizacja budynku Okręgowego Ośrodka Dokszłatcania Zawodowego przy ul. Rajskiej 1 w Bydgoszczy

 

Termin realizacji: 08.2011