Perfekt

Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS

Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS

Inwestor: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz

Opis:

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów składa się z 8 żelbetonowych tuneli kompostowych o pojemności 200Mg każdy, z wentylacyjnym systemem napowietrzania, odprowadzaniem ścieków, zraszaniem odpadów, monitoringiem i sterownią, biofiltrem i zadaszoną kompostownią pryzmową. Przekształcane biologicznie będą odpady zielone, odpady organiczne wysortowane ze strumienia odpadów komunalnych oraz z przemysłu.

W Polsce REMONDIS to lider rynku gospodarki odpadami. Przedsiębiorstwo posiada 41 oddziałów na terenie całego kraju, sieć 20 własnych instalacji do przetwarzania odpadów. REMONDIS zatrudnia 2300 pracowników i rocznie zbiera i przetwarza ponad 1,5 mln ton odpadów i surowców wtórnych. Gospodarka odpadami i recykling to jeden z najważniejszych obszarów działalności. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i technologiom, które posiadają robią to efektywnie i bezpiecznie dla środowiska. 

Termin realizacji: 2011