Perfekt

Budynek handlowo-magazynowy Cegpol w Toruniu

Budynek handlowo-magazynowy Cegpol w Toruniu

Inwestor: Przedsiębiorstwo handlowe CEGPOL ul. Mińska 7 85-428 Bydgoszcz

Opis:

Projekt budowy budynku handlowo-magazynowego przy ul. Wapiennej 2-4 w Toruniu

Termin realizacji: 2002