Perfekt

Zespół Pałacowo-Parkowy w Samoklęskach Dużych

Zespół Pałacowo-Parkowy w Samoklęskach Dużych

Inwestor: prywatny

Opis:

Projekt remontu, przebudowy i rewitalizacji budynku pałacowego w Samoklęskach Dużych

Termin realizacji: 2003-2006