Perfekt

Pałac Wierzbiczany

Pałac Wierzbiczany

Inwestor: Pałac Wierzbiczany – Inwestycje Sp. z o.o. , Wierzbiczany

Opis:

Odbudowa Pałacu we Wierzbiczanach z przeznaczeniem na hotel****

Termin realizacji: w trakcie realizacji; 2006