Perfekt

news perfekt

Ogłaszamy nabór ofert na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Perfekt Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza nabór ofert na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok przez biegłego rewidenta.

Biegli rewidenci składający ofertę powinni:

- posiadać co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w działalności biegłego rewidenta

- posiadać doświadczenie branżowe odnośnie badanych podmiotów

- zatrudniać co najmniej dwóch biegłych rewidentów

- wykonywać badania sprawozdań finansowych co najmniej 10-ciu podmiotów rocznie

- posiadać stosowne ubezpieczenie w zakresie OC prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej pięciokrotności wartości umowy

 

Zakres badania sprawozdania finansowego obejmuje badanie za 2008 rok. Termin przedłożenia raportu i opinii wyznaczony jest na dzień 28 luty 2009 r. 

Ofertę obejmującą wysokość proponowanego wynagrodzenia oraz dokumentację doświadczenia i spełnienia powyższych warunków należy przesłać lub doręczyć do siedziby 

P.P.B. Perfekt Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 103 w Bydgoszczy w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Oferta biegłego rewidenta" do dnia 5 grudnia 2008 r. do godziny 12.00.

Decyduje data wpływu.

najnowsze projekty

Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Oponeo.pl
Oponeo.pl
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
PKS w Toruniu
PKS w Toruniu