Perfekt

Biały Spichrz i Dawna Mennica

Biały Spichrz i Dawna Mennica

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz)

Opis:

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych budynku "Biały Spichrz"-Oddziału Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Mennica 2 oraz budynku "Dawna Mennica"-Siedziby Europejskiego Centrum Pieniądza przy ul. Mennica 4 na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Oba budynki wpisane są do rejestru zabytków. 

Termin realizacji: 2007-2009