Perfekt

PKS w Toruniu

PKS w Toruniu

Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Sp. z o.o., ul. Poznańska 290e, 87-100 Toruń

Opis:

Budowa dworca autobusowego i zakładowej stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną realizowana na terenie nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 8-24 w Toruniu.

Termin realizacji: 2007