Perfekt

news perfekt

Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy- zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych

Informujemy, że zakończyliśmy prace projektowe rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy. 

Prace projektowe zakończyły się uzyskaniem pozwolenia na budowę. W sierpniu przystąpiliśmy do realizacji robót budowlanych w/w zadania. 

najnowsze projekty

Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Oponeo.pl
Oponeo.pl
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
PKS w Toruniu
PKS w Toruniu