Perfekt

news perfekt

PPB Perfekt zaprasza na spotkanie promujące projekt:

Wdrożenie indiwidualnego systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i wody na bazie urządzeń elektronicznych z przesyłem danych drogą radiową przez P.P.B. Perfekt Sp. z o.o. w zasobach spółdzielni mieszkaniowych na terenie Bydgoszczy.

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oś priorytetowa 5. "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw"
Działania 5.2 "Wsparcie inwestycji przedsiębiortsw"
Poddziałania 5.2.2 "Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
oraz środków budżetu państwa

Na spotkaniu zostanie przybliżona tematyka działania systemu odczytu wyemitowanego ciepła oraz zużytej wody w technologii zdalnej komunikacji opartej na technologii radiowej.

Spotkanie odbędzie się 19.10.2010 roku o godzinie 17:00 w DK Modraczek przy ulicy Ogrody 15 w Bydgoszczy.

najnowsze projekty

Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Oponeo.pl
Oponeo.pl
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
PKS w Toruniu
PKS w Toruniu