Perfekt

news perfekt

Informujemy, że w dniu 01.10.2010 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu:

"Wdrożenie Indywidualnego systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i wody na bazie urządzeń elektronicznych z przesyłem danych drogą radiową przez PPB Perfekt Sp. z o.o. w zasobach spółdzielni mieszkaniowych na terenie Bydgoszczy"

realizowanego w ramach

Poddziałania 5.5.2 "Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw"
Działania 5.2 "Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw"
Oś priorytetowa 5. "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

najnowsze projekty

Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Oponeo.pl
Oponeo.pl
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
PKS w Toruniu
PKS w Toruniu