Perfekt

news perfekt

Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS

16 kwietnia 2012 odbędzie się otwarcie nowoczesnej isnatalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych REMONDIS Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprojektowanej i wybudowanej przez Pefekt Sp. z o.o.

Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów składa się z 8 żelbetonowych tuneli kompostowych o pojemności 200Mg każdy, z wentylacyjnym systemem napowietrzania, odprowadzaniem ścieków, zraszaniem odpadów, monitoringiem i sterownią, biofiltrem i zadaszoną kompostownią pryzmową. Przekształcane biologicznie będą odpady zielone, odpady organiczne wysortowane ze strumienia odpadów komunalnych oraz z przemysłu.

najnowsze projekty

Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Bydgoszczy REMONDIS
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Biały Spichrz i Dawna Mennica
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Budynek Administracyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy
Oponeo.pl
Oponeo.pl
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
PKS w Toruniu
PKS w Toruniu