Perfekt

Kamienica przy ul. Al. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

Kamienica przy ul. Al. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

Inwestor: Zarząd Nieruchomości przy ul. Al. Adama Mickiewicza 9 w Bydgoszczy

Opis:

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Al. Adama Mickiewicza 9 w Bydgoszczy w oparciu o program konserwatorski

Termin realizacji: 2000-2001