Perfekt

Zespół Pałacowo-Parkowy w Samoklęskach Dużych

Zespół Pałacowo-Parkowy w Samoklęskach Dużych

Inwestor: prywatny

Opis:

Przebudowa i rewitalizacja budynku pałacowego w Samoklęskach Dużych

Termin realizacji: 2004-2007