Perfekt

H&M

H&M

Inwestor: Tiara Bydgoszcz Sp.z o.o., ul. Krucza 16/22, Warszawa

Opis:

Przebudowa wraz z aranżacją przestrzeni handlowej o powierzchni 1960m2 zlokalizowanej na terenie Centrum Handlowego "Galeria Pomorska" w Bydgoszczy.

Termin realizacji: 2006