Perfekt
Racjonalne gospodarowanie energią cieplną

Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną:

  • wietrzenie: Szybka wymiana powietrza, czyli wietrzenie krótkie a intensywne przy zakręconych wcześniej zaworach przygrzejnikowych. W ten sposób unika się znacznego wychłodzenia ścian i mebli, więc potrzeba będzie mniej energii do ponownego ogrzania mieszkania.
  • wychłodzenie pomieszczenia: Pomieszczenia, które są bardzo rzadko używane powinny być w okresie zimy ogrzewane. Temperatura 10-14oC wystarcza, w przeciwnym wypadku wychłodzone ściany tych pomieszczeń w znacznym stopniu pobierają energię cieplną sąsiednich pomieszczeń, nawet przy zamkniętych drzwiach.
  • korek cieplny: Aby grzejnik zapewnił moc optymalną, potrzeba jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty zasłonami i dodatkowo meblami, ponieważ ciepło zostaje zatrzymane przez te przeszkody. Z tego powodu trzeba więcej ciepła aby ogrzać mieszkanie.
  • straty ciepła przez okna: Okno jest najcieńszym miejscem w ścianie, dlatego należy unikać w tych miejscach strat ciepła. Należy więc po zapadnięciu zmroku spuszczać żaluzje i zasłaniać zasłony (nie zakrywając grzejnika). Przez takie postępowanie uniknie się dużych strat ciepła i można zaoszczędzić dużą ilość energii.
  • temperatura pomieszczenia: Jeśli podczas sezonu grzewczego chce się chodzić w lekkich ubraniach potrzebna jest temperatura 20oC i więcej. Można to uzyskać przez ogrzewanie a to kosztuje. Jeżeli obniży się temperaturę tylko o 1oC można zaoszczędzić około 6% energii grzewczej. Z biegiem czasu można wiele zyskać, jeśli człowiek zdecyduje się na chodzenie po mieszkaniu w cieplejszym ubraniu - można wówczas zmniejszyć temperaturę grzejnika a co za tym idzie zmniejszyć zużycie ciepła.
  • temperatura w nocy: Zakręcając zawory termostatyczne na minimum w nocy w pomieszczeniach, w których się nie przebywa, można uzyskać oszczędność o około 25% zużycia ciepła.
  • zawory termostatyczne: Zawory termostatyczne powinny być nastawione na żądaną temperaturę. Jeżeli w pomieszczeniu jest niższa temperatura, wówczas zawór otwiera się. W przypadku osiągnięcia żądanej temperatury zawór się zamyka. Przy otwartych zaworach termostatycznych i jednoczesnym uchyleniu okna, występuje dodatkowy problem. Zimne powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczenia i opływa zawór termostatyczny. Wówczas zawór próbuje utrzymać nastawioną temperaturę w pomieszczeniu i otwiera się. Dlatego zalecane jest przed wietrzeniem zamknąć zawory na minimum.
  • kiedy nie ma nikogo w domu: Przy dłuższej nieobecności w domu np. w czasie urlopów zimowych, najczęściej nie wymagane jest żadne ogrzewanie. Jeżeli zamontowane są zawory termostatyczne, wówczas należy nastawić głowicę (pokrętło) na najniższą nastawę.