Perfekt
Podzielnik elektroniczny RME 95
brunata
Brunata RME 95 to podzielnik wykorzystujący zaawansowaną technologię mikroprocesorów.

Jest to 2-czujnikowy podzielnik kosztów ciepła. Pierwszy czujnik mierzy temperaturę grzejnika, a drugi temperaturę pomieszczenia. Kombinacja tych dwóch temperatur pozwala dokładnie określić emisję ciepła z grzejnika.

Brunata RME 95 jest jedynym podzielnikiem kosztów ciepła na rynku, który umożliwia rozróżnienie ciepła emitowanego z systemu centralnego ogrzewania od ciepła poza grzejnikowego.

W podzielniku tym pomiary dokonywane są co drugą minutę przez 24 godziny na dobę, a wyniki zapamiętywane są w pamięci każdego dnia. Pierwszego i piętnastego każdego miesiąca odczyty dzienne magazynowane są w specjalnej pamięci.

Zamontowany podzielnik RME 95 rejestruje zużycie przez cały okres rozliczeniowy.

Podzielnik pamięta odczyty z 36 okresów, każsy po 14 dni. Daje to możliwość powrotu do zarejestrowanego zużycia z okresu 18 m-cy i odszukania "starego" odczytu z 1-go i 15-go każdego miesiąca. Jest to bardzo przydatne w przypadku zmiany lokatorów i konieczności podzielenia kosztów ciepła pomiędzy zainteresowane strony.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego odczytu zużycia na każdym grzejniku. Odczyty ukazują się na wyświetlaczu, automatycznie pokazującym wszystkie funkcje.

Podzielnik zaprogramowany jest dla typu grzejnika, na którym jest umieszczony. Zaprogramowanie uwzględnia wielkość i rodzaj grzejnika oraz dobór odpowiedniej ścianki tylnej podzielnika przekazującej ciepło z grzejnika na podzielnik.

RME 95 posiada baterie wystarczające na minimum 2 lata. Nie zawierają one szkodliwych dla środowiska metali ciężkich.

W pamięci podzielnika rejestrowane są z datą i godziną wszelkiego rodzaju uszkodzenia.

Odczyt wszystkich podzielników w budynku odbywa się raz do roku.

Stosując RME 95R (z możliwością komunikacji radiowej), możemy stworzyć sieć wspólnie połączonych podzielników (PERLON). Uzywając tego systemu odczyty przeprowadzane są bez corocznej wizyty u lokatora, przy pomocy komputera osobistego i sieci telefonicznej.