Perfekt
Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania
Podzielnik wyparkowy - kapilarny RMK 87
brunata

Duńska firma Brunata Holding a/s opracowała nowy typ podzielnika do podziału kosztów w budynkach z centralnym ogrzewaniem.

BRUNATA RMK 87 - podzielnik kapilarny jest udoskonaloną odmianą dobrze znanego podzielnika z cieczą odparowującą.

Podzielnik kosztów działa na zasadzie odparowywania cieczy wypełniającej szklaną kapilarę podzielnika, odpowiednio do ilości ciepła wyemitowanego z grzejnika.

W zależności od rodzaju i mocy grzejnika, BRUNATA ustala (na podstawie obliczeń) odległość pomiędzy kreskami skali podzielnika tak, aby wyniki pomiaru odpowiadały dokładnie faktycznej ilości ciepła wydzielonej przez poszczególne grzejniki.

Pomiary cząstkowe - jako zasada
BRUNATA RMK 87 jest podzielnikiem cząstkowym, ponieważ zarejestrowany przez podzielnik pomiar stanowi wartość częściową przy rozliczaniu kosztów ciepła. Dlatego też w podzielniki winny być wyposażone wszystkie grzejniki znajdujące się w danym budynku.

Przy określaniu kosztów ogrzewania zapisy z poszczególnych podzielników są podstawą obliczenia, jaką część kosztów winni ponieść poszczególni użytkownicy, zależnie od ilości zużytego przez nich ciepła.

BRUNATA RMK 87 - postęp w pomiarach technicznych
Nowy, ulepszony i opatentowany podzielnik kosztów ogrzewania RMK 87 - odróżnia się od wcześniejszej generacji podzielników "wyparkowych" w punktach przedstawionych na kolejnych stronach.

BRUNATA RMK 87 posiada bardzo cienkie ampułki
Tak wyjątkowo cienkie ampułki (kapilary) zawierają zaledwie 1/8 ilości cieczy pomiarowej, która znajduje się w tradycyjnych podzielnikach ampułkowych. Wynikają z tego faktu następujące korzyści:

* bardzo dobra relacja cieplna pomiędzy aluminiową obudową podzielnika, a kapilarą z cieczą pomiarową (kapilara jest jakby zapakowana w przenoszącą ciepło obudowę),
* ilość cieczy wyparowywanej w pomieszczeniu jest - w porównaniu z tradycyjnymi podzielnikami ampułkowymi - zdecydowanie mniejsza,
* kapilary są tak cienkie, że ciecz nie wycieka z nich nawet przy ich przewróceniu (naczynia włoskowate). Daje to możliwość montowania podzielników w pozycji poziomej, gdy trudne warunki techniczne nie pozwalają na montaz pionowy.

Rejestracja zużycia ciepła przez RMK 87 związana jest wyłącznie z wydzielaniem ciepła przez grzejnik. W tym celu kapilarne ampułki podzielnika (wymieniane każdorazowo po dokonaniu okresowego odczytu), wypełniane są odpowiednią ilością cieczy dopełniającej. Tak skonstruowany podzielnik, umieszczony na zimnym grzejniku w nieogrzanym pomieszczeniu, wykazuje po upływie jednego roku zerowe zużycie ciepła.

BRUNATA RMK 87 jest bardzo łatwy do odczytania
Wyjątkowo cienkie kapilary podzielnika pozwalają na bardzo dokładne odczytanie zarejestrowanego pomiaru, ponieważ poziom płynu w kapilarze odznacza się wyraźnie na skali odczytywania. Zapis jest równie dokładny jeżeli podzielnik w chwili odczytywania znajduje sie w pozycji poziomej. Zakładając, że odstępy między "kreskami" na skali zużycia zostały wcześniej odpowiednio ustalone, odczyt będzie wyjątkowo dokładny.

BRUNATA RMK 87 posiada dwie ampułki (kapilary)
* kapilara rejestrująca zużycie ciepła w bieżącym okresie rozliczeniowym umieszczona jest po prawej stronie skali zużycia,
* kapilara z ubiegłego roku "zachowana jest" po lewej stronie skali.

Dzięki temu zapis można kontrolować również po dokonaniu odczytu, a także sam użytkownik może śledzić na bieżąco zużycie ciepła w zajmowanym przez siebie lokalu.